Ý nghĩa của từ ASF là gì:

ASF nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ASF. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ASF mình

1.

0   0

ASF


airsuperiority fighter: máy bay tiêm kích giành ưu thế trên không.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

2.

0   1

ASF


ASF viết tắt là Advanced Streaming Format. Một định dạng đa phương tiện dùng để streaming. Phát triển bởi Microsoft cho Windows Media.
Nguồn: vivicorp.com


Thêm ý nghĩa của ASF
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ASX Anti-Virus program >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa