Ý nghĩa của từ ASF là gì:
ASF nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ASF. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ASF mình

1

0   0

ASF


airsuperiority fighter: máy bay tiêm kích giành ưu thế trên không.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

2

0   1

ASF


ASF viết tắt là Advanced Streaming Format. Một định dạng đa phương tiện dùng để streaming. Phát triển bởi Microsoft cho Windows Media.
Nguồn: vivicorp.com

Thêm ý nghĩa của ASF
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ASX Anti-Virus program >>