Ý nghĩa của từ Ẩn sĩ là gì:
Ẩn sĩ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Ẩn sĩ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ẩn sĩ mình

1

1   0

Ẩn sĩ


(Từ cũ) người trí thức thời phong kiến lánh đời, ở ẩn, không ra làm quan. Đồng nghĩa: cư sĩ, dật sĩ
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

ẩn sĩ


isi (nam), tāpasa (nam)
Nguồn: phathoc.net

3

1   0

Ẩn sĩ


Ẩn sĩ hay ẩn giả là thuật ngữ chỉ chung về những người đang sống ẩn dật, tách rời khỏi thế sự nhân gian và thường sống ở những vùng hoang vắng, hẻo [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Ẩn sĩ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ẩn nấp Ẩn số >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa