Ý nghĩa của từ ăn cháo đêm là gì:

ăn cháo đêm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ăn cháo đêm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn cháo đêm mình

1.

2   2

ăn cháo đêm


từ mà người Sài Gòn hay dùng để ám chỉ việc đến ăn ở các đám tang, các hội hè nói chung dù người đó chẳng liên quan, chẳng quen biết gì. Nếu người mi [..]
Nguồn: tudienlong.com


Thêm ý nghĩa của ăn cháo đêm
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Bảo Minh ăn hôi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa