Ý nghĩa của từ ăn cháo đêm là gì:

ăn cháo đêm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ăn cháo đêm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn cháo đêm mình

1.

2   2

ăn cháo đêm


từ mà người Sài Gòn hay dùng để ám chỉ việc đến ăn ở các đám tang, các hội hè nói chung dù người đó chẳng liên quan, chẳng quen biết gì. Nếu người mi [..]
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của ăn cháo đêm
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Bảo Minh ăn hôi >>