Ý nghĩa của từ Ăngten là gì:

Ăngten nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ăngten Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ăngten mình

1.

0   0

Ăngten


Ăngten (từ tiếng Pháp: antenne) là một linh kiện điện tử có thể bức xạ hoặc thu nhận sóng điện từ. Có nhiều loại ăngten: ăngten lưỡng cực, ăngten mảng.. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Ăngten
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Đảng Lao Động Việt Nam Các ngày lễ ở Việt Nam >>