Ý nghĩa của từ Ăngten là gì:

Ăngten nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ăngten Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ăngten mình

1.

0   0

Ăngten


Ăngten (từ tiếng Pháp: antenne) là một linh kiện điện tử có thể bức xạ hoặc thu nhận sóng điện từ. Có nhiều loại ăngten: ăngten lưỡng cực, ăngten mảng.. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Ăngten
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Đảng Lao Động Việt Nam Các ngày lễ ở Việt Nam >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa