Ý nghĩa của từ Ăng ẳng là gì:

Ăng ẳng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ăng ẳng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ăng ẳng mình

1.

3   1

Ăng ẳng


từ mô phỏng tiếng chó kêu to và liên tiếp từng hồi (khi bị đánh, bị đau) con chó bị đánh, kêu lên ăng ẳng
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ăng ẳng
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Ăng-ten,Antena Đa biên >>