Ý nghĩa của từ Ăng ẳng là gì:

Ăng ẳng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ăng ẳng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ăng ẳng mình

1.

3   1

Ăng ẳng


từ mô phỏng tiếng chó kêu to và liên tiếp từng hồi (khi bị đánh, bị đau) con chó bị đánh, kêu lên ăng ẳng
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Ăng ẳng
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Ăng-ten,Antena Đa biên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa