Ý nghĩa của từ Ăn bẩn là gì:

Ăn bẩn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ăn bẩn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ăn bẩn mình

1.

0   0

Ăn bẩn


(Khẩu ngữ) kiếm lợi một cách nhỏ nhen, đê tiện (như ăn hối lộ, ăn quỵt, v.v.).
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ăn bẩn
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Ăn báo hại Ăn bẫm >>