Ý nghĩa của từ Ăn bẩn là gì:

Ăn bẩn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ăn bẩn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ăn bẩn mình

1.

0   0

Ăn bẩn


(Khẩu ngữ) kiếm lợi một cách nhỏ nhen, đê tiện (như ăn hối lộ, ăn quỵt, v.v.).
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Ăn bẩn
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Ăn báo hại Ăn bẫm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa