Ý nghĩa của từ Ăn đong là gì:
Ăn đong nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ăn đong Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ăn đong mình

1

0   0

Ăn đong


ăn bằng gạo mua từng bữa vì túng thiếu "Dốc bồ thương kẻ ăn đong, Vắng chồng thương kẻ nằm không một mình." (Cdao)
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ăn đong
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ăn xài Ăn đường >>