Ý nghĩa của từ Ăn đong là gì:

Ăn đong nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ăn đong Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ăn đong mình

1.

0   0

Ăn đong


ăn bằng gạo mua từng bữa vì túng thiếu "Dốc bồ thương kẻ ăn đong, Vắng chồng thương kẻ nằm không một mình." (Cdao)
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Ăn đong
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Ăn xài Ăn đường >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa