Ý nghĩa của từ áp xe là gì:
áp xe nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ áp xe Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa áp xe mình

1

2   2

áp xe


Áp xe viết đúng là abscess không phải tên bệnh mà là hiện tựong nhiễm trùng, mưng mủ. Ổ áp xe là những ổ viêm.
Áp xe có thể xuất hiện ở nhiều vị trí hoặc cơ quan khác nhau.
Khi người bị áp xe, nếu bị nhẹ có thể nặn để lấy mủ, nếu bị nặng bắt buộc phải phẫu thuật. Tuy nhiên tất cả những thủ thuật này phải được làm cẩn thận vì nếu không sẽ bị nhiễm trùng máu.
- Cơ chế tạo abcess: là do quá trình sưng nóng đỏ đau hình thành tại ổ viêm, do bạch cầu thực bào vi khuẩn và chết ở đó, xác chết của vi khuẩn và cả dịch tiết tại ổ viêm...---> hình thành nên ổ viêm.
nghiemmailan - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của áp xe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cơ học air blade >>