Ý nghĩa của từ Ý nhị là gì:
Ý nhị nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ý nhị Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ý nhị mình

1

1   1

Ý nhị


(lời nói, cử chỉ) có nhiều ý nghĩa, nhưng kín đáo, tế nhị mỉm cười ý nhị câu nói ý nhị
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Ý nhị
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ý nguyện Ý thức hệ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa