Ý nghĩa của từ Ái Linh là gì:
Ái Linh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ái Linh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ái Linh mình

1

4   3

Ái Linh


+, "Ái": là tình yêu, sự yêu quý, yêu thương, yêu mến, có cảm tình...
+, "Linh": là linh thiêng, chỉ sự màu nhiệm ý muốn nói cầu được ước thấy (Vd: (chùa) Linh ứng tự..)
=> Ái Linh: có nghĩa là "tình yêu màu nhiệm"
ThuyNguyen - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Ái Linh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Mai Trang Minh Trang >>