Ý nghĩa của từ Ái Linh là gì:

Ái Linh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ái Linh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ái Linh mình

1.

4   3

Ái Linh


+, "Ái": là tình yêu, sự yêu quý, yêu thương, yêu mến, có cảm tình...
+, "Linh": là linh thiêng, chỉ sự màu nhiệm ý muốn nói cầu được ước thấy (Vd: (chùa) Linh ứng tự..)
=> Ái Linh: có nghĩa là "tình yêu màu nhiệm"
 ThuyNguyen (Ngày 09 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của Ái Linh
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Mai Trang Minh Trang >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa