Ý nghĩa của từ Ái Linh là gì:

Ái Linh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ái Linh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ái Linh mình

1.

4   3

Ái Linh


+, "Ái": là tình yêu, sự yêu quý, yêu thương, yêu mến, có cảm tình...
+, "Linh": là linh thiêng, chỉ sự màu nhiệm ý muốn nói cầu được ước thấy (Vd: (chùa) Linh ứng tự..)
=> Ái Linh: có nghĩa là "tình yêu màu nhiệm"
 ThuyNguyen (Ngày 09 tháng 8 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của Ái Linh
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Mai Trang Minh Trang >>