Ý nghĩa của từ yup là gì:
yup nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ yup. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yup mình

1

14   4

yup


Yup dịch sang tiếng Việt là Vâng, dạ, bằng lòng, đồng ý...Từ này là biến dạng của từ "Yes". Ở phương Tây người ta hay nói "yeb" hơn là dùng "yes". "yup" và "yah" ở đây cũng vậy.
Nhưng một điều quan trọng là nó được dùng trong cách nói thường ngày - không quan trọng (informal).
Còn đối với những trường hợp quan trọng thì ta phải dùng từ "yes"
kieuoanh292 - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

13   5

yup


Phó từ:
Vâng, dạ, được, ừ
gracehuong - Ngày 20 tháng 7 năm 2013

3

9   4

yup


Có nghĩa là vâng, dạ, được, ừ, thể hiện sự đồng ý!Từ này thường được sử dụng trong ngôn ngữ chat hoặc nói.
vuvu - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

4

6   1

yup


Theo mình biết qua người bản xứ thì Yup là viết gọn lại của "You are up", tạm dich là "Bạn đúng rồi", "Bạn thật chí lý", "Bạn nói chuẩn đấy", "Bạn nói quá đúng" ...
Quang - Ngày 17 tháng 11 năm 2014

5

7   3

yup


là từ mượn từ tiếng anh, được dùng trong văn nói, trong các ngữ cảnh giao tiếp thân mật. có ý nghĩa giống: Yes. ví dụ:
A: hôm qua mày đi chơi với Dũng à ?
B: yup
babbisun - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

6

8   6

yup


Đồng nghĩa với "yes", "yeah", v.v. để thể hiện sự đồng ý, sự bằng lòng.
Ngoài ra, trong nhiều trường hợp cũng được dùng khi
1) Bạn chẳng có gì để nói.
2) Bạn cảm thấy phát ngán với cuộc đối thoại với một ai đó
iRosa - Ngày 20 tháng 7 năm 2013

7

3   2

yup


còn được phát âm là yep. Ở đây Yep va Yup đều là cách phát âm khác của từ Yes. Tuy nhiên 2 cách phát âm này đều chỉ dùng trong cuộc sống hằng ngày, không dùng với các trường hợp trang trọng.
thanhthu - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

8

0   0

yup


Trong tiếng Anh, một số từ được nói theo nhiều cách khác nhau nhưng vẫn cùng một nghĩa. Tuy nhiên, phải tùy vào hoàn cảnh để mà sử dụng cho phù hợp. Từ này là biến thể của từ "yes", ngoài ra còn có từ "yep". "Yup" được sử dụng khi đồng ý hay tán thành điều gì đó trong tâm trạng tích cực và hoàn cảnh không trang trọng, nói cách khác là trong những cuộc hội thoại bình thường.
nga - Ngày 10 tháng 11 năm 2018

9

2   8

yup


viết tắt của " Yale University Press" tênmột nhà xuất bản sách được thành lập vào năm 1908 bởi George ngày Parmly. Nó đã trở thành một bộ phận chính thức của Đại học Yale vào năm 1961, nhưng vẫn là tài chính và hoạt động độc lập..
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của yup
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< as much as my ex >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa