Ý nghĩa của từ ytd là gì:
ytd nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ytd. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ytd mình

1

7   0

ytd


Là viết tắt của Year- to- Date là một khoảng thời gian bắt đầu từ đầu năm tính đến ngày hiện tại. Đầu năm ở đây tùy thuộc vào mục đích của công việc có thể là bắt đầu từ ngày 1 tháng 19 (năm bình thường theo lịch) hay có thể là ngày 1 tháng 7 hay ngày 1 tháng 4 như trong báo cáo tài chính hay thuế ở Anh...
YTD được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, để ghi lại kết quả của hoạt động trong một năm tài chính
gracehuong - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

3   1

ytd


viết tắt của từ tiếng Anh yesterday - nghĩa là ngày hôm qua

ngoài ra còn là viết tắt của Year to date, thường được dùng trong các báo cáo, để chỉ quãng thời gian từ 1 tháng một cùng năm cho đến hiện tại

VD: YTD financial report for July 30 (báo cáo tài chính từ đầu năm đến 30 - 7)
hansnam - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ytd
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bcm ymca >>