Ý nghĩa của từ yrml là gì:
yrml nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ yrml. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yrml mình

1

1   0

yrml


viết tắt của
you are my love
you are my life
yêu rồi mà lại
yêu rồi mà lị

là một câu tỏ tình thường gặp trên mạng Internet, dành cho những người nhút nhát không dám nói thẳng ra hoặc chỉ là một câu đùa cợt, tán tỉnh
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

0   0

yrml


là từ viết tắt chữ cái đầu của cụm từ "Yêu rồi mà lại". Đây là cụm từ được giới trẻ dùng để nói về những hành động khác thường của một người khi người đó có người yêu.
thanhthu - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

0   0

yrml


- là viết tắt cho cụm từ You aRe My Life- Em là cuộc song của anh- thường được dùng giữa hai người yêu nhau, hay dùng khi nam nữ tỏ tình
- cũng là viết tắt mang tính vui đùa, hóm hỉnh" Yêu rồi mà lại'
ví dụ: A: Thằng X dạo này chịu khó trải chuốt ăn vận nhỉ
B: Nó YRML
gracehuong - Ngày 05 tháng 8 năm 2013


Thêm ý nghĩa của yrml
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ui sx >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa