Ý nghĩa của từ yourte là gì:
yourte nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yourte Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yourte mình

1

0   0

yourte


Lều (của người Mông Cổ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của yourte
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< youyou résorption >>