Ý nghĩa của từ yougoslave là gì:
yougoslave nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yougoslave Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yougoslave mình

1

0   0

yougoslave


Nam Tư.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của yougoslave
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wurtembergeois grope >>