Ý nghĩa của từ you don't say là gì:
you don't say nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ you don't say. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa you don't say mình

1

28   1

you don't say


một meme bắt nguồn từ 4chan và sau đó là 9gag. thường đi kèm với khuôn mặt của diễn viên Nicolas Cage với biểu cảm bất ngờ

thường mang nghĩa mỉa mai khi ai đó nói một điều quá rõ ràng. giống như captain obvious

Ví dụ:
- trời tối quá, vậy chắc chắn bây giờ không phải 8h sáng rồi
- you don't say?
hansnam - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

2

21   2

you don't say


theo mình hiểu thì câu này kiểu như châm biếm những người nói những điều mà ai cũng biết ấy.
a - Ngày 09 tháng 10 năm 2013

3

8   6

you don't say


Đây là một câu nói không dịch theo cách thông thường là bạn không nói mà là 1 câu dùng để diển tả sự ngạc nhiên, không tin tưởng vào câu nói của người đối diện

"You don't say" nghĩa là "really?" hay "is that right?" hay "có đúng vậy o/?"
Caominhhv - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

4

1   0

you don't say


có nghĩa là khỏi phải nói ai cũng biết rồi..
Khang - Ngày 18 tháng 8 năm 2014

5

6   9

you don't say


bạn không cần nói nữa
Ẩn danh - Ngày 02 tháng 11 năm 2013

6

0   17

you don't say


Là một câu phủ định, với nghĩa là bạn không nói. Khi sử dụng người nói thường thêm that hoặc một mệnh đề.
Ví dụ: You don't say you have to work today. (Bạn không nói bạn phải làm việc hôm nay.)
vuvu - Ngày 22 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của you don't say
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cẩu tặc Đú >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa