Ý nghĩa của từ yole là gì:
yole nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yole Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yole mình

1

0   0

yole


Xuồng iôn, xuồng bơi nhẹ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của yole
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< résorption respect >>