Ý nghĩa của từ yogourt là gì:
yogourt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yogourt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yogourt mình

1

0   0

yogourt


Sữa chua.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của yogourt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< respect respectabilité >>