Ý nghĩa của từ yoghourt là gì:
yoghourt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yoghourt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yoghourt mình

1

0   0

yoghourt


Như yoghurt. | Như yogourt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của yoghourt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< respectabilité respectivement >>