Ý nghĩa của từ yod là gì:
yod nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yod Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yod mình

1

0   0

yod


Bán nguyên âm ỉ. | Iôt (một âm vị của tiếng Hê-brơ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của yod
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< respectueusement respirateur >>