Ý nghĩa của từ yiddish là gì:
yiddish nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yiddish Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yiddish mình

1

0   0

yiddish


Tiếng I-đít (một thử tiếng Đức cổ của người Do thái ở Trung và Đông Âu). | Tiếng I-dít, tiếng Do Thái, Đông Âu. | : ''Littérature '''yiddish''''' — văn h [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của yiddish
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< respirateur resplendissement >>