Ý nghĩa của từ yid là gì:
yid nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ yid. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yid mình

1

0   0

yid


Người Do Thái.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

yid


Người Do Thái.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của yid
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< es por >>