Ý nghĩa của từ yahoo là gì:
yahoo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ yahoo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yahoo mình

1

6   4

yahoo


Iơ-hu (một giống thú mang hình người trong tiểu thuyết " Những cuộc du hành của Guy-li-ve"). | Người thô lỗ; người có thú tính.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

6   4

yahoo


đây là một ứng dụng trò chuyện trực tuyến miễn phí với nhiều tiện ích do David Filo và Jerry Yang sáng lập từ năm 1994. Ngày nay do sự xuất hiện của facebook, yahoo không được dùng phổ biến nữa
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

3

5   4

yahoo


- yahoo là tên một công ty Internet ở Hoa Kỳ với mục tiêu trở thành "dịch vụ Internet toàn cầu hàng đầu cho người tiêu thụ và giới doanh nghiệp. Trụ sở công ty được đặt tại Sunnyvale, California.
- ngoài ra, từ Yahoo còn có nghĩa là người cục cằn, thô lỗ, nhà quê
hay là than từ với nghĩa: hoan hô
( thường hay hô to: yahoo!!!!!!)
gracehuong - Ngày 04 tháng 8 năm 2013


Thêm ý nghĩa của yahoo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yale yaffle >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa