Ý nghĩa của từ yếu nhân là gì:
yếu nhân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ yếu nhân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yếu nhân mình

1

83   26

yếu nhân


dt (H. yếu: quan trọng; nhân: người) Người có vai trò quan trọng: Những yếu nhân trong chính giới các nước.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

50   30

yếu nhân


Người có vai trò quan trọng. | : ''Những '''yếu nhân''' trong chính giới các nước.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

44   32

yếu nhân


dt (H. yếu: quan trọng; nhân: người) Người có vai trò quan trọng: Những yếu nhân trong chính giới các nước.
Nguồn: vdict.com

4

24   30

yếu nhân


Người có vai trò quan trọng hoặc là một nhân vật quan trọng
Phương Uyên - Ngày 28 tháng 8 năm 2014

5

14   22

yếu nhân


Người quan trọng nhất
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 9 năm 2015


Thêm ý nghĩa của yếu nhân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yếu lược yểm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa