Ý nghĩa của từ yến tiệc là gì:
yến tiệc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ yến tiệc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yến tiệc mình

1

4   1

yến tiệc


dt. Tiệc chiêu đãi lớn: tổ chức yến tiệc được mời dự yến tiệc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

0   1

yến tiệc


Tiệc chiêu đãi lớn. | : ''Tổ chức '''yến tiệc'''.'' | : ''Được mời dự '''yến tiệc'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   1

yến tiệc


dt. Tiệc chiêu đãi lớn: tổ chức yến tiệc được mời dự yến tiệc.
Nguồn: vdict.com

4

0   1

yến tiệc


(Từ cũ) tiệc lớn (nói khái quát) mời dự yến tiệc
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   1

yến tiệc


Tiệc mặn hay tiệc hay yến tiệc, tiệc chiêu đãi, tiệc liên hoan là một bữa tiệc trong đó nội dung chính và chủ yếu là cung cấp một bữa ăn quy mô, đầy đ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của yến tiệc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yếm yết hầu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa