Ý nghĩa của từ yêu thuật là gì:
yêu thuật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ yêu thuật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yêu thuật mình

1

0   0

yêu thuật


. Phép lạ khó tin; ma thuật.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

yêu thuật


d. (id.). Phép lạ khó tin; ma thuật.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "yêu thuật". Những từ có chứa "yêu thuật" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary:& [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

yêu thuật


d. (id.). Phép lạ khó tin; ma thuật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Yêu thuật


(Ít dùng) như ma thuật (ng2) yêu thuật của phù thuỷ
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

Yêu thuật


Phép thuật có thể nói về các khái niệm như sau:
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của yêu thuật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yêu ma yết >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa