Ý nghĩa của từ yêu ma là gì:
yêu ma nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ yêu ma. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yêu ma mình

1

0   0

yêu ma


. Ma quỷ, yêu quái; thường dùng để ví kẻ độc ác, ranh mãnh. Một lũ yêu ma, chuyên nghề bịp bợm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

yêu ma


d. (id.). Ma quỷ, yêu quái; thường dùng để ví kẻ độc ác, ranh mãnh. Một lũ yêu ma, chuyên nghề bịp bợm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "yêu ma". Những t [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

yêu ma


d. (id.). Ma quỷ, yêu quái; thường dùng để ví kẻ độc ác, ranh mãnh. Một lũ yêu ma, chuyên nghề bịp bợm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Yêu ma


(Ít dùng) ma quỷ và yêu quái; thường dùng để ví kẻ độc ác, ranh mãnh một lũ yêu ma chuyên nghề lừa lọc
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của yêu ma
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< y phục yêu thuật >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa