Ý nghĩa của từ y tế là gì:
y tế nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ y tế. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa y tế mình

1

8   2

y tế


Ngành y học ứng dụng, chuyên việc phòng, chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ. | : ''Cán bộ '''y tế'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   1

Y tế


Y tế hay Chăm sóc sức khỏe, là việc chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh, bệnh tật, thương tích, và suy yếu về thể chất và tinh thần khác ở người. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

2   2

Y tế


ngành y học ứng dụng, chuyên việc phòng, chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ trạm y tế xã nhân viên y tế thiết bị y tế
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

y tế


Thuộc lĩnh vực y khoa, chỉ sự chăm sóc về sức khỏe, chữa bệnh và ngừa bệnh. Những người làm trong lĩnh vực này gồm y tá, bác sĩ, chuyên viên điều trị, chuẩn đoán và chăm sóc bệnh nhân.
Tổ chức y tế thế giới WHO (World Health Organization) ra đời nhằm nâng cao các khía cạnh trên lĩnh vực y tế cũng như mang trọng trách bảo vệ sức khỏe cộng đồng toàn cầu.
nga - Ngày 18 tháng 10 năm 2018

5

0   1

y tế


d. Ngành y học ứng dụng, chuyên việc phòng, chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ. Cán bộ y tế.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

1   3

Y tế


Y tế hay Chăm sóc sức khỏe, là việc chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh, bệnh tật, thương tích, và suy yếu về thể chất và tinh thần khác ở người. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

1   4

y tế


d. Ngành y học ứng dụng, chuyên việc phòng, chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ. Cán bộ y tế.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "y tế". Những từ phát âm/đánh [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của y tế
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< y học yêu chuộng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa