Ý nghĩa của từ y sĩ là gì:
y sĩ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ y sĩ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa y sĩ mình

1

2   1

y sĩ


dt. 1. Chức quan trông coi việc chữa bệnh trong thái y viện thời xưa. 2. Thầy thuốc có trình độ trung cấp: được các bác sĩ, y sĩ tận tình cứu chữa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

1   1

y sĩ


Chức quan trông coi việc chữa bệnh trong thái y viện thời xưa. | Thầy thuốc có trình độ trung cấp. | : ''Được các bác sĩ, '''y sĩ''' tận tình cứu chữa.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   2

y sĩ


dt. 1. Chức quan trông coi việc chữa bệnh trong thái y viện thời xưa. 2. Thầy thuốc có trình độ trung cấp: được các bác sĩ, y sĩ tận tình cứu chữa.. Các kết [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   1

Y sĩ


người thầy thuốc tốt nghiệp trung học y khoa.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   1

y sĩ


"Y" trong y học còn "sĩ" trong bác sĩ. Như vậy "y sĩ" là mọit danh từ chỉ những người chữa bệnh, chăm sóc cho các bệnh nhân trong từng lĩnh vực của họ. Ví dụ: Bệnh viện trung ương này có y sĩ khoa tim rất giỏi
la gi - Ngày 17 tháng 7 năm 2019


Thêm ý nghĩa của y sĩ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< réalisation yên lặng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa