Ý nghĩa của từ will you marry me là gì:
will you marry me nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ will you marry me Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa will you marry me mình

1

1   0

will you marry me


Nghĩa của cụm từ: bạn/em/anh sẽ cưới tôi/anh/em chứ.
Đây là cụm từ thể hiện tình cảm và thường thấy khi người con trai cầu hôn bạn gái mình.
Ngoài ra, đây còn là tựa đề của nhiều bài hát cùng tên của Dao Ngoc Sang, Jonita Gandhi, Divya Kumar,...
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của will you marry me
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< see you ky bo >>