gametv.vn

Vote-up nhận được98
Vote-down nhận được114
Điểm:-15 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (57)

1

25   38

avatar


Đây là bạn trong thế giới ảo. Nhân vật ảo của bạn là đại diện của bạn trong trò chơi. Trong các trò như DotA hay LoL thì đây sẽ là Tướng mà bạn điều khiển.
Nguồn: gametv.vn

2

13   8

jk


Just Kidding. “Đùa thôi nha!”
Nguồn: gametv.vn

3

12   6

qq


biểu tượng thể hiện cảm xúc khóc hoặc than thở.
Nguồn: gametv.vn

4

11   14

cs


Trò Counter-Strike
Nguồn: gametv.vn

5

5   11

afk


Không có mặt bên máy tính.
Nguồn: gametv.vn

6

5   9

gg


Good Game: Trận này hay lắm.
Nguồn: gametv.vn

7

4   1

spam


Khi một game thủ sử dụng đi lại một chữ/từ/câu hoài hoài thì đó gọi là spam.
Nguồn: gametv.vn

8

3   5

lmao

Nguồn: gametv.vn

9

3   4

np


No Problem. “Không có chi”.
Nguồn: gametv.vn

10

3   0

posted in


»
Nguồn: gametv.vn