NHOI

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

lãng phí


lãng phí là sử dụng một vật gì đó của chung hoặc của riêng một cách vô tội vạ bừa bãi và không có ý thức dừng lại
NHOI - Ngày 04 tháng 6 năm 2019