Ý nghĩa của từ txt là gì:
txt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ txt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa txt mình

1

0   0

txt


Đây là tên của một nhóm nhạc nam Hàn Quốc sắp ra mắt công chúng, trực thuộc công ty Big Hit - hiện đang quản lý nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Tên "TXT" ghi tắt của cụm từ "Tomorrow X Together". Hiện nhóm đã tiết lộ ba thành viên lần lượt là Yeonjun, Soobin, Huening Kai
nghĩa là gì - Ngày 19 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của txt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fiance túy âm >>