Ý nghĩa của từ tre già măng mọc là gì:
tre già măng mọc nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ tre già măng mọc Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tre già măng mọc mình

1

1   0

tre già măng mọc


Ám chỉ cách thức mà cỏ cây và động vật vượt thoát tính hữu hạn của cuộc sống. Đối với con người, vì bản chất xã hội, sự sinh tồn không chỉ cho c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của tre già măng mọc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mạt chược môi hở răng lạnh >>