Ý nghĩa của từ tk ý là gì:
tk ý nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ tk ý Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tk ý mình

1

0   0

tk ý


1. Từ "tk" ghi tắt của cụm từ "tài khoản". Đây là một danh từ được dùng để chỉ nơi cất giữ tiền mặt thông qua ngân hàng và được bảo mật thông tin trong một chiếc thẻ cứng (thẻ ATM)
2. Từ "tk" ghi tắt của từ "thằng". Đây là dnah từ nhân xưng dùng để gọi những đứa con trai
la gi - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của tk ý
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kc có không fix >>