Ý nghĩa của từ tham sân là gì:
tham sân nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ tham sân Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tham sân mình

1

0   0

tham sân


"Tham sân" trong cụm từ "tham sân si" - tam độc trong mỗi đời người. Tham có nghĩa là tham lam, ham muốn thái quá, dễ sinh lòng đố kị, ghen ghét. Sân có nghĩa là hận thù, từ đó sẽ ôm mộng trã đũa, báo thù.
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của tham sân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đề ba call off >>