Ý nghĩa của từ từ mv có là gì:
từ mv có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ từ mv có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa từ mv có mình

1

0   0

từ mv có


Từ "mv" ghi tắt của cụm từ "Music Video". Đây là một danh từ được dùng để chỉ những video ca nhạc trên youtube. Mỗi bài hát thường có một MV, hoặc không có MV mà chỉ phát hành nhạc số. Mỗi MV sẽ mang một màu sắc riêng tựa với lời bài hát đó và truyền tải cụ thể hơn thông điệp đến thính giả
la gi - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của từ mv có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jk có jh có >>