Ý nghĩa của từ slogan là gì:
slogan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ slogan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa slogan mình

1

11   3

slogan


Slogan là cụm từ hoặc câu nói được sử dụng làm tiêu chí và đặc điểm của một doanh nghiệp. Nó thường ngăn gọn và súc tích.
Ví dụ: slogan của ngân hàng HSBC là " ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương"
Caominhhv - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

10   5

slogan


slogan là những câu nói thể hiện ý tưởng, mục tiêu, có ý nghĩa đại diện cho một điều gì đó, một tập thể, một công ty, một đoàn thể, một cá nhân...

thường slogan sẽ dễ nhớ và được dùng trong quảng cáo
VD: HBO có slogan là simply the best
Apple có slogan là Think different
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

3

2   1

slogan


Khẩu hiệu. | , (Ê-cốt) tiếng hô xung trận. | Khẩu hiệu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   0

slogan


Y te dak ha tinh thong doan ket hoi nhap va toa sang
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 11 năm 2016

5

0   0

slogan


Từ này nghĩa là khẩu hiệu. Các quán ăn, cửa hàng quần áo, thương hiệu... đều có các khẩu hiệu riêng của mình, ngắn gọn dễ nhớ
Ví dụ: Starbucks có slogan rằng "Smooth out your day, everyday"
Tuy nhiên, trong cộng đồng fan kpop thì slogan là những tấm vải dày tuỳ kích thước in hình, tên thần tượng để cổ vũ trong các buổi biểu diễn
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 2 năm 2019

6

1   1

Slogan


Nothing impossible !!!
Nguồn: avavn.com


Thêm ý nghĩa của slogan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< slog sloop >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa