Ý nghĩa của từ roses are red violets are blue là gì:
roses are red violets are blue nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ roses are red violets are blue Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa roses are red violets are blue mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

roses are red violets are blue


Đây là câu mở đầu cho một bài thơ tình yêu của phương Tây. Nhiều người dùng nó để chế ra những đoạn thơ hài hước với 2 câu trên là câu mở đầu. Thật ra, câu gốc của nó mang ý nghĩa lãng mạn: "Roses are red, Violets are blue, Sugar is sweet and so you are"
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 28 tháng 1, 2019
<< pn vuốt mặt phải nể mũi >>