Ý nghĩa của từ qq ý là gì:
qq ý nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ qq ý Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa qq ý mình

1

0   0

qq ý


QQ ghi tắt của cụm từ "quần què". Đây là ngôn ngữ nói hay nhắn tin trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook ở giới trẻ tại Việt Nam ngày nay. Nó không có một ý nghĩa nhất định mà thường được mọi người dùng trong nhiều trường hợp
Ví dụ 1: Câu chuyện này thật quần què (ý nói không hay)
Ví dụ 2: Quần què mà tao lấy đồ hộ mày (ý nói không lấy hộ)
la gi - Ngày 11 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của qq ý
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rh có mt có >>