Ý nghĩa của từ pro là gì:
pro nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ pro. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pro mình

1

12   4

pro


viết tắt của từ tiếng anh Professional - nghĩa là chuyên gia - người chuyên làm công việc gì đó. Pro dùng để chỉ những người rất giỏi một lĩnh vực, họ có nhiều kinh nghiệm, làm việc đó hiệu quả hơn người bình thường

VD: he's a pro racer
thằng đó pro quá
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

12   9

pro


Của professional đấu thủ nhà nghề. | Ưu điểm, lợi điểm, thuận lợi | : '''''pros''' and cons'' - ưu và khuyết điểm, thuận lợi và hạn chế | Vận động viê [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

pro


Trong tiếng Anh, từ "pro" là tính từ có nghĩa là chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trên thế giới mọi người thường dùng từ "pro" với ý nghĩa là tuyệt, xuất sắc, đỉnh nhằm khen ngợi ai đó.
Ví dụ: You are very pro, I like it. (Bạn rất đỉnh, tôi thích nó lắm á)
la gi sister - Ngày 13 tháng 9 năm 2019


Thêm ý nghĩa của pro
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< prix probabilité >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa