Ý nghĩa của từ pr trên face là gì:
pr trên face nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pr trên face Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pr trên face mình

1

0   0

pr trên face


PR là từ viết tắt của Public Relations (Quan hệ công chúng). PR trên Facebook (mạng xã hội) là một dạng marketing khá phổ biến hiện nay trong kinh doanh. Người bán có thể lợi dụng trang mạng xã hội để viết bài về lợi ích của cộng đồng mà không có sự can thiệp về quảng cáo sản phẩm. Từ đó, đọc giả có thể tìm đến trang và tham khảo về sản phẩm nếu thông tin họ viết có ích cho người đọc.
la gi - Ngày 12 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của pr trên face
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hp ý nem công chả phượng >>