Ý nghĩa của từ phủ định là gì:
phủ định nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phủ định. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phủ định mình

1

28   10

phủ định


đgt. Bác bỏ, không công nhận: phủ định ý kiến của chủ toạ không ai có thể phủ định được điều đó.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

17   13

phủ định


đgt. Bác bỏ, không công nhận: phủ định ý kiến của chủ toạ không ai có thể phủ định được điều đó.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phủ định". N [..]
Nguồn: vdict.com

3

2   0

phủ định


Phủ định nghĩa là bác bỏ không công nhận ý kiến của bất cứ ai và bất cứ điều gì
Hà nội - Ngày 24 tháng 4 năm 2018

4

11   16

phủ định


Bác bỏ, không công nhận. | : '''''Phủ định''' ý kiến của chủ toạ.'' | : ''Không ai có thể '''phủ định''' được điều đó.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của phủ định
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phủ nhận phức tạp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa