Ý nghĩa của từ phụ lục là gì:
phụ lục nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ phụ lục. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phụ lục mình

1

25   10

phụ lục


d. Phần tài liệu kèm thêm để bổ sung cho nội dung của tài liệu chính.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phụ lục". Những từ phát âm/đánh vần giống như " [..]
Nguồn: vdict.com

2

7   5

phụ lục


phần tài liệu kèm thêm để bổ sung cho nội dung của tài liệu chính quyển sách có nhiều phụ lục rất bổ ích
Nguồn: tratu.soha.vn

3

12   11

phụ lục


Phần tài liệu kèm thêm để bổ sung cho nội dung của tài liệu chính.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   4

phụ lục


Bản ghi những điều bổ sung vào một văn bản pháp luật chủ yếu (hiệp định, hợp đồng, thỏa thuận…), làm thành một bộ phận không tách rời của văn bản [..]
Nguồn: hoanthanh.vn

5

1   6

phụ lục


Bản ghi những điều bổ sung vào một văn bản pháp luật chủ yếu (hiệp định, hợp đồng, thỏa thuận…), làm thành một bộ phận không tách rời của văn bản ấy. (Xem: Rider )
Nguồn: demo.tnnlogistics.com.vn

6

1   7

phụ lục


Addendum  
Nguồn: thegioidichthuat.com

7

1   7

phụ lục


Bản ghi những điều bổ sung vào một văn bản pháp luật chủ yếu (hiệp định, hợp đồng, thỏa thuận…), làm thành một bộ phận không tách rời của văn bản [..]
Nguồn: hoanthanh.vn

8

1   8

phụ lục


Bản ghi những điều bổ sung vào một văn bản pháp luật chủ yếu (hiệp định, hợp đồng, thỏa thuận…), làm thành một bộ phận không tách rời của văn bản ấy. (Xem: Rider)
Nguồn: demo.tnnlogistics.com.vn

9

3   11

phụ lục


d. Phần tài liệu kèm thêm để bổ sung cho nội dung của tài liệu chính.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của phụ lục
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phởn phụ đạo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa