Ý nghĩa của từ phởn là gì:
phởn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phởn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phởn mình

1

19   7

phởn


Hả hê hào hứng (thtục). | : ''Có gì vui mà '''phởn''' thế?''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

11   7

phởn


t. Hả hê hào hứng (thtục): Có gì vui mà phởn thế?. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phởn". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phởn": . phá án phả [..]
Nguồn: vdict.com

3

5   3

phởn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 4 năm 2015   NSFW / 18+

4

8   7

phởn


t. Hả hê hào hứng (thtục): Có gì vui mà phởn thế?
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

6   9

phởn


(Khẩu ngữ) ở trạng thái vui sướng, hả hê quá mức, thường không kìm nén được và biểu lộ ra bằng những hành động, l [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của phởn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phở phụ lục >>