Ý nghĩa của từ phẩm hạnh là gì:
phẩm hạnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phẩm hạnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phẩm hạnh mình

1

10   5

phẩm hạnh


(Ít dùng) tính nết, đạo đức tốt, biểu hiện phẩm giá con người (thường nói về phụ nữ) phẩm hạnh đoan chính
Nguồn: tratu.soha.vn

2

8   5

phẩm hạnh


. Tính nết tốt, biểu hiện phẩm giá con người (thường nói về phụ nữ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

8   7

phẩm hạnh


d. (id.). Tính nết tốt, biểu hiện phẩm giá con người (thường nói về phụ nữ).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phẩm hạnh". Những từ có chứa "phẩm hạ [..]
Nguồn: vdict.com

4

4   6

phẩm hạnh


d. (id.). Tính nết tốt, biểu hiện phẩm giá con người (thường nói về phụ nữ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

3   5

phẩm hạnh


parihāra (nam)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của phẩm hạnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phải lòng phố >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa