Ý nghĩa của từ phẩm chất là gì:
phẩm chất nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ phẩm chất. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phẩm chất mình

1

16   10

phẩm chất


Tư cách đạo đức. | : ''Cán bộ và.'' | : ''Đảng viên ta, nói chung, đã có '''phẩm chất''' cách mạng tốt đẹp (Hồ Chí Minh)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

11   10

phẩm chất


La pham hanh va nhan cach von co cua con nguoi.:v
Ẩn danh - Ngày 27 tháng 9 năm 2014

3

1   1

phẩm chất


Là nhân phẩm, giá trị của con người. Là cái ngưỡng của con người với con vật
Ẩn danh - Ngày 30 tháng 10 năm 2016

4

1   2

phẩm chất


Phẩm chất là cái làm nên giá trị của một người hay vật
lại giang - Ngày 17 tháng 3 năm 2017

5

13   15

phẩm chất


cái làm nên giá trị của một người hay một vật phẩm chất người lính hàng kém phẩm chất
Nguồn: tratu.soha.vn

6

7   9

phẩm chất


La pham hanh va nhan cach von co cua con nguoi.:v
dungpro - Ngày 27 tháng 9 năm 2014

7

6   9

phẩm chất


tt (H. phẩm: tư cách; chất: tính chất) Tư cách đạo đức: Cán bộ và Đảng viên ta, nói chung, đã có phẩm chất cách mạng tốt đẹp (HCM).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8

7   14

phẩm chất


tt (H. phẩm: tư cách; chất: tính chất) Tư cách đạo đức: Cán bộ và Đảng viên ta, nói chung, đã có phẩm chất cách mạng tốt đẹp (HCM).. Các kết quả tìm ki [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của phẩm chất
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phần thưởng phẩm vật >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa