Ý nghĩa của từ phần trăm là gì:
phần trăm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phần trăm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phần trăm mình

1

0   0

phần trăm


Số phần so với một trăm phần (ký hiệu %). | : ''Ba mươi '''phần trăm'''. ()''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

phần trăm


Số phần so với một trăm phần (ký hiệu %): Ba mươi phần trăm (30%).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phần trăm". Những từ có chứa "phần trăm" in its definit [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

phần trăm


Số phần so với một trăm phần (ký hiệu %): Ba mươi phần trăm (30%).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

phần trăm


phần bằng một đơn vị chia đều cho một trăm (biểu thị bằng kí hiệu %) tính tỉ lệ phần trăm đúng một trăm phần trăm (đúng ho&a [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

phần trăm


Phần trăm nghĩa là "so với 100". Trong toán học, một phần trăm là tỉ số thể hiện dưới dạng phân số có mẫu số là 100. Kí hiệu thường dùng là kí [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của phần trăm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mưa lũ mưa ngâu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa