Ý nghĩa của từ phương phi là gì:
phương phi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ phương phi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phương phi mình

1

10   4

phương phi


Béo tốt đẹp đẽ: Mặt mũi phương phi.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phương phi". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phương phi": . phung phí phươ [..]
Nguồn: vdict.com

2

4   4

phương phi


và phương phi chỉ dùng chỉ cho người đàn ông.
kha kha - Ngày 11 tháng 7 năm 2013

3

2   2

phương phi


Béo tốt đẹp đẽ: Mặt mũi phương phi..
Hưng - Ngày 19 tháng 4 năm 2016

4

2   4

phương phi


béo tốt, hồng hào, trông khoẻ và đẹp (thường nói về người đàn ông đã đứng tuổi) mặt mũi phương phi thân h&igrav [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

2   5

phương phi


Béo tốt đẹp đẽ: Mặt mũi phương phi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

2   5

phương phi


và phương phi chỉ dùng chỉ cho người đàn ông.
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 7 năm 2013

7

1   5

phương phi


Béo tốt đẹp đẽ. | : ''Mặt mũi '''phương phi'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của phương phi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mẫu thân mẫu tử >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa