Ý nghĩa của từ nya là gì:
nya nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nya Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nya mình

1

0   0

nya


Đây là từ đuôi thường được xuất hiện sau một câu mà kết thúc câu là mèo hoặc là người. Đây là truyền thống trong cách nói chuyện của người Nhật và đặc biệt xuất hiện nhiều trong hoạt hình. Ngoài ra, đây có thể là tên của con gái.
nghĩa là gì - Ngày 08 tháng 2 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nya
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cúc họa mi bullshits >>